MS Krouzova MS Krouzova MS Krouzova MS Krouzova MS Krouzova MS Krouzova MS Krouzova MS Krouzova

Personální obsazení:

ěeditelka:
Mgr. Eva B°ezinová

Zástupkyný:
Mgr. Milena Äenatá

UŔitelky:
Julie Retová
Gabriela Tomášková
Mgr. Markéta Nýmcová
Bc. So˛a Mikulová
Bc. Jarka Soukupová
Monika Michálková

Hospodá°ka:
Ilona Holá

Kuchy˛:
Sylvie Chodurová
Lucie Tomanová

Úklid:
Zdenka Macková
Helena Ra×ková

Školníci bydlící v MŠ:

Michal Michlík
Edita Michlíková