MS Krouzova MS Krouzova MS Krouzova MS Krouzova MS Krouzova MS Krouzova MS Krouzova MS Krouzova

Mateøská škola JAHÙDKA

Provozní doba MŠ Krouzova je od 6.30 - 17.00 hod.

Ul. Krouzova 3036
143 00 Praha Modøany


Tel.: +420 244 403 877

Mobil: +420 605 905 969

BERUŠKY: pøedvolba 1
MOTÝLCI: pøedvolba 2
MEDVÍDCI: pøedvolba 3
DRACI: pøedvolba 4

Web:
www.mskrouzova.cz

Email:
øeditelka
mskrouzova@volny.cz

hospodáøka - zde mohou rodièe své dìti omlouvat
msjahudka@seznam.cz

MAPA ZDE